Wybór odpowiedniego monitora graficznego do pracy z kolorami to nie lada sztuka. Pomocny, choć często pomijany sposób oceny monitora pod kątem konkretnych zastosowań to sprawdzenie certyfikatów przyznanych mu przez niezależne organizacje. Poniżej przyjrzymy się dwóm uznanym międzynarodowo certyfikatom: TÜV Rheinland Color Accuracy oraz FograCert Softproof Monitor.

Certyfikat TÜV Rheinland Color Accuracy ocenia jakość reprodukcji kolorów na ekranie monitora pod kątem druku, profesjonalnej obróbki zdjęć, projektowania graficznego oraz postprodukcji. Firma EIZO była pierwszym producentem na świecie, który go otrzymał.

Certyfikat FograCert Softproof Monitor został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie graficzne Fogra i stanowi część certyfikatu FograCert Softproofing System, określającego wymogi dotyczące kompletnego systemu do softproofingu zapewniającego zgodność barw między ekranem a wydrukiem.

Przedstawione poniżej monitory EIZO ColorEdge do zarządzania kolorem uzyskały jeden lub oba te certyfikaty (kliknij na zdjęcie monitora, aby przejść do strony produktu).


Aby otrzymać certyfikaty TÜV Rheinland Color Accuracy i FograCert Softproof Monitor, monitor musi spełniać następujące wymagania:


Wymagania TÜV Color Accuracy

1. Wierna reprodukcja kolorów w predefiniowanych trybach wyświetlania sRGB i Adobe RGB

2. Stabilne odtwarzanie kolorów podczas korzystania z monitora

3. Jednolite kolory i jasność

4. Minimalne zmiany kolorów przy patrzeniu na ekran z boku

Jeśli testowany monitor spełnia wymagania dotyczące stabilności koloru zaraz po uruchomieniu, otrzymuje ponadto oznaczenie „Quick Stability”.

Kryteria FograCert Softproof Monitor

1. Kąty widzenia
Oceniane właściwości to odcień, chromatyczność, jasność i gradacja (stabilność krzywej gamma).

2. Jednolitość (homogenność)
Oceniana na 25 polach (5 na 5) na całym ekranie.

3. Zachowanie monitora po uruchomieniu

W jaki sposób monitory ColorEdge spełniają wymagania certyfikacyjne?

  • Rozbieżność między wartością współczynnika Delta-E dla obrazu wyświetlanego w trybie sRGB i Adobe a wartością współczynnika Delta-E w profilach ICC sRGB i Adobe jest minimalna.
  • Dołączone oprogramowanie do zarządzania kolorem ColorNavigator umożliwia precyzyjną kalibrację.
  • Modelom ColorEdge CG318-4K, CG248-4K i CG2420 stabilizacja jasności, kolorów i szarości zajmuje zaledwie 3 minuty. Modelom CG277 i CG247 zajmuje tylko 7 minut.
  • Autorska technologia EIZO Digital Uniformity Equalizer kompensuje wahania jasności i chromatyczności na całej powierzchni ekranu.
  • Panel IPS ogranicza zmiany koloru występujące podczas patrzenia na ekran z boku.

Pracując na monitorze z certyfikatem TÜV Color Accuracy lub FograCert Softproof graficy mają pewność, że kolory wyświetlanego obrazu są stabilne, jednolite i zgodne z rzeczywistością.