Zarządzanie kolorem cz. 4: podsumowanie

W trzech poprzednich artykułach – „Zarządzanie kolorem cz. 1: przeglądarki WWW”, „Zarządzanie kolorem cz. 2: profile ICC” i „Zarządzanie kolorem cz. 3: urządzenia mobilne”– wyjaśniliśmy, jak zarządzać kolorem przy tworzeniu obrazów przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych. Wiemy już, że aby obrazy wyświetlane w przeglądarce miały odpowiednie kolory, należy zawsze osadzać w pliku profil barwny sRGB. Dziś skupimy się na podsumowaniu omówionych poprzednio tematów i przeprowadzimy prosty test wzrokowy, dzięki któremu sprawdzisz, jak Twoja ulubiona przeglądarka (Internet Explorer, Chrome, Safari itp.) wyświetla kolory na Twoim urządzeniu (monitorze, tablecie, smartfonie).

Test wzrokowy

Jak wyglądają poniższe obrazy na Twoim ekranie?

podsumowanie
Obraz A
podsumowanie
Obraz B

Widzisz tekst na obrazie B? A tekst na obrazie A?

Spróbuj wyświetlić te obrazy w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach. Zobacz, czy uzyskasz inne rezultaty.

Obraz jest ten sam, ale zapisany z innymi profilami ICC.

Obraz A – Osadzony profil Adobe RGB
Obraz B – Osadzony profil sRGB

Obraz A powstał w przestrzeni kolorów Adobe RGB, natomiast obraz B w przestrzeni kolorów sRGB. Na mapie 3D przedstawionej poniżej siatka reprezentuje przestrzeń Adobe RGB, a elementy wypełnione kolorem przestrzeń sRGB. Kolory z obrazu A zaznaczono białym kółkiem.

podsumowanie

Czy wiesz, dlaczego widzisz (albo nie) tekst w danej przeglądarce i na danym urządzeniu?

Poniższa tabela pokazuje, które kombinacje urządzeń i przeglądarek wyświetlają obrazy A i B.

Wyniki testu

   Obraz AObraz B
PrzeglądarkaUrządzeniePrzestrzeń kolorów urządzeniaOsadzony profil Adobe RGBOsadzony profil sRGB
ChromeMonitorSzeroka przestrzeń kolorówWidocznyWidoczny
sRGBNiewidocznyWidoczny
FirefoxMonitorSzeroka przestrzeń kolorówWidocznyWidoczny
sRGBNiewidocznyWidoczny
Internet ExplorerMonitorSzeroka przestrzeń kolorówNiewidocznyWidoczny*
sRGBNiewidocznyWidoczny
SafariMonitorSzeroka przestrzeń kolorówWidocznyWidoczny
sRGBNiewidocznyWidoczny
ChromeAndroidAdaptacyjna (szeroka)NiewidocznyWidoczny*
Naturalna (sRGB)NiewidocznyWidoczny

*Tekst widoczny, ale nieprawidłowo wyświetlony.

Jak rozumieć wyniki pokazane w powyższej tabeli?

Obraz A: osadzony profil Adobe RGB

Tekst nie jest widoczny: kolory nie wyświetlają się prawidłowo

Przeglądarka/urządzenie:

  • Wszystkie przeglądarki na urządzeniach sRGB

Urządzenie nie obsługuje szerokich przestrzeni kolorów, dlatego kolory poza przestrzenią sRGB są nasycone.

Tekst nie jest widoczny: kolory nie wyświetlają się prawidłowo

Przeglądarka/urządzenie:

  • Internet Explorer na urządzeniu z szeroką przestrzenią kolorów
  • Chrome na urządzeniu Android z adaptacyjną przestrzenią kolorów

Przeglądarka rozpoznaje profil barwny osadzony w pliku graficznym, ale nie rozpoznaje profilu barwnego urządzenia. Oznacza to, że widzi urządzenie jako sRGB bez względu na jego faktyczną przestrzeń kolorów. W efekcie kolory poza przestrzenią sRGB są nasycone, a kolory w przestrzeni sRGB – rozciągnięte.

Tekst jest widoczny: kolory wyświetlają się prawidłowo

Przeglądarka/urządzenie:

  • Wszystkie pozostałe przeglądarki na urządzeniach z szeroką przestrzenią kolorów

Przeglądarka rozpoznaje profil barwny osadzony w pliku graficznym i profil barwny urządzenia, co umożliwia prawidłowe zarządzanie kolorem.

Obraz B: osadzony profil sRGB

Tekst jest widoczny: kolory nie wyświetlają się prawidłowo

Przeglądarka/urządzenie:

  • Internet Explorer na urządzeniu z szeroką przestrzenią kolorów
  • Chrome na urządzeniu Android z adaptacyjną przestrzenią kolorów

Podobnie jak w przypadku osadzonego profilu Adobe RGB, przeglądarka rozpoznaje urządzenie jako sRGB bez względu na jego faktyczną przestrzeń kolorów. W efekcie kolory poza przestrzenią sRGB są nasycone, a kolory w przestrzeni sRGB – rozciągnięte. Jako że przeglądarka rozpoznaje profil barwny osadzony w pliku graficznym, przejścia tonalne są zachowane, ale kolory nie wyświetlają się prawidłowo.

Tekst jest widoczny: kolory wyświetlają się prawidłowo

Przeglądarka/urządzenie:

  • Wszystkie pozostałe przeglądarki i urządzenia

Przeglądarka rozpoznaje profil barwny osadzony w pliku graficznym i profil barwny urządzenia, co umożliwia prawidłowe zarządzanie kolorem. Jeżeli przeglądarka rozpoznaje profil barwny osadzony w pliku graficznym, ale nie rozpoznaje profilu barwnego urządzenia, gdy urządzenie ma przestrzeń sRGB, kolory będą się wyświetlać prawidłowo.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kolorem w popularnych przeglądarkach

Wskazówki na temat zarządzania kolorem w przeglądarce dla monitorów ColorEdge

Autorskie oprogramowanie EIZO ColorNavigator 7 pozwala zarządzać kolorem i odtwarzać na monitorze przestrzenie kolorów takie jak sRGB, Adobe RGB i DCI-P3. Przygotowując materiały graficzne do publikacji w Internecie na monitorze ColorEdge, skorzystaj z poniższych wskazówek.

1. Podłącz monitor ColorEdge do komputera kablem USB.

Posługując się przyciskami z przodu monitora ColorEdge, możesz z łatwością przełączać się między trybami wyświetlania obrazu. Pamiętaj jednak, że aby zmiana profilu barwnego i trybu wyświetlania została odzwierciedlona na ekranie, monitor i komputer muszą być połączone kablem USB. W przeciwnym razie monitor będzie dalej używać profilu barwnego i trybu wyświetlania ustawionego dla ostatniego podłączonego urządzenia.

Przykładowo: jeżeli monitor miał podłączony kabel USB i pracował w trybie sRGB, po czym kabel USB odłączono, a następnie zmieniono tryb wyświetlania na Adobe RGB, tekst na obrazie A będzie niewidoczny (patrz wyżej). Przeglądarka rozpozna profil barwny monitora jako sRGB, nawet jeśli ustawiono tryb Adobe RGB.

2. Ponownie uruchom przeglądarkę po zmianie trybu wyświetlania monitora.

Po podłączeniu kabla USB i zmianie trybu wyświetlania monitora pamiętaj, aby ponownie uruchomić przeglądarkę. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że przeglądarka wyświetla kolory w oparciu o aktualne dane.

3. W konfiguracjach wieloekranowych sprawdzaj kolory na głównym monitorze.

Jeśli pracujesz z więcej niż jednym monitorem, pamiętaj, że niektóre przeglądarki odzwierciedlają wyłącznie profil barwny głównego monitora. W związku z tym kolory należy sprawdzać na głównym monitorze.

Podsumowanie

Jeśli rozumiesz wpływ przeglądarek, profilów barwnych i urządzeń na zarządzanie kolorem, łatwiej będzie Ci zadbać o to, by treści, które publikujesz w Internecie wyświetlały się prawidłowo. Pamiętaj, aby zawsze tworzyć materiały graficzne na monitorze do zarządzania kolorem i osadzać w publikowanych obrazach profile barwne sRGB zapewniające szeroką kompatybilność.

Polecany model do tworzenia treści WWW

100% przestrzeni sRGB

Monitor o przekątnej 24,1” z funkcją kalibracji sprzętowej. Współpracuje z autorskim oprogramowaniem EIZO do zarządzania kolorem.