EIZO ColorNavigator 6

ColorNavigator to autorska aplikacja EIZO, dodawana do każdego monitora CG serii ColorEdge, służąca do kalibracji i profilowania. Obsługa szerokiego spektrum urządzeń pomiarowych oraz dokonywanie operacji bezpośrednio na tabeli kolorów zapisanej w elektronice monitora (Look-Up Table) sprawiają, że sam proces kalibracji nie jest czasochłonny, a jego rezultaty przewidywalne i powtarzalne.

Kalibracja i profilowanie monitora, to nie jedyne funkcje ColorNavigatora. Dostępne w wersji 6 funkcje, obejmują

 • pomiaru bieli papieru;
 • pomiaru poziomu oświetlenia zewnętrznego;
 • kalibracja z priorytetem balansu szarości, kontrastu lub branie obu tych czynników pod uwagę w jednakowym stopniu;
 • pokalibracyjna regulacja monitora – ColorNavigator w prosty sposób umożliwia dostosowanie odcieni i nasycenia sześciu barw (trzech podstawowych oraz trzech uzupełniających), balansu bieli, jasności, poziomu czerni oraz wartości współczynnika gamma. Podczas wykonywania regulacji możliwe jest wyświetlanie obrazu testowego, zawierającego pełną skalę szarości, a wszelkie dokonywane zmiany ustawień natychmiast wpływają na wyświetlany obraz kontrolny;
 • wygodne zarządzanie profilami kalibracji;
 • przypomnienie o konieczności rekalibracji – każdy monitor wymaga ponownej kalibracji, co pewien określony czas. Gwarantuje to utrzymanie parametrów wyświetlania kolorów na stałym poziomie. Po upływie określonego czasu na przednim panelu zapala się dioda LED, a po ponownym uruchomieniu ColorNavigatora wyświetlany jest odpowiedni komunikat;
 • regulacja jasności lampy referencyjnej – za pomocą ColorNavigatora oraz urządzenia pomiarowego, możliwa jest regulacja jasności posiadanej lampy referencyjnej  do zadanych wartości. Oprogramowanie ColorNavigator mierzy poziom jasności oświetlenia referencyjnego i ustawia je, jako docelowe wartości podczas kalibracji monitora tak, aby ujednolicić jasność monitora i lampy referencyjnej. (Obecnie obsługiwane są wyłącznie urządzenia JUST Color Communicator 1 i 2);
 • import / eksport ustawień;
 • kalibracja monitora do innego profilu – użytkownik może dołączyć monitor do istniejącego systemu zarządzania kolorem. ColorNavigator umożliwia wczytanie profilu innego monitora z serii ColorEdge i wykorzystać go do kalibracji własnego monitora.
 • emulacja profilu – ColorNavigator może emulować profile drukarek, papieru i innych monitorów. Profil zostanie dodany do rozwijanego menu emulowanych profili, do którego jest łatwy dostęp i z którego można w prosty sposób korzystać (funkcja ta nie jest dostępna dla następujących modeli: CG210, CG211, CG220, CG221, CG241W, CG301W oraz CG303W).
 • walidacja profilu – weryfikacja rezultatów kalibracji pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uzyskane wartości różnią się od zadanych lub określić stopień rozregulowania monitora następujący wraz z upływem czasu. Podczas weryfikacji ColorNavigator dokonuje pomiaru odcieni testowych, w celu określenia różnicy między wyświetlanymi barwami, a wartościami zapisanymi w profilu. Różnica tę opisywana jest parametrem Delta-E. ColorNavigator może również dokonać pomiarów wartości kolorów CMYK z przestrzeni GRACoL 2006 Coated #1 lub FOGRA39, a ich rezultat wygenerować w postaci plików Adobe Photoshop lub Acrobat. Zarówno efekty dokonanych pomiarów monitora, jak i profil każdego odcienia testowego są wyświetlane w postaci wartości CIELAB lub XYZ, a różnica pomiędzy nimi wyrażona w postaci współczynnika Delta-E. Wartości Delta-E mogą być przedstawione w postaci wykresu i porównane z wcześniejszymi wynikami;
 • harmonogram auto-kalibracji (funkcja dostępna dla monitorów z wbudowanym kalibratorem) – korzystając z menu OSD lub ColorNavigatora użytkownik może sporządzić harmonogram automatycznej kalibracji monitora. Dzięki temu urządzenie będzie dokonywało kalibracji o określonej godzinie i w zadanych odstępach czasu;
 • korelacja z zewnętrznymi czujnikami (funkcja dostępna dla monitorów z wbudowanym kalibratorem) – przy wykorzystaniu ColorNavigatora wyniki kalibracji wbudowanym czujnikiem monitora mogą być skorelowane z wynikami pomiarów zewnętrznych kalibratorów. Jest to wygodne w przypadku, gdy monitor jest wykorzystywany w  środowisku, w którym działają inne monitory ColorEdge, a wszystkie kalibrowane są jednym, zewnętrznym urządzeniem pomiarowym.
 • oprogramowanie Color Navigator w monitorach CS230 oraz CX240, CX270 jest opcjonalne (można go dokupić osobno)

ColorNavigator to narzędzie o szerokich możliwościach, a jednocześnie bardzo proste w obsłudze. Dzięki udostępnianym przez niego funkcjom wpięcie monitorów EIZO ColorEdge w istniejący system zarządzania barwą jest niezwykle łatwe, przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności odwzorowania kolorów.