„Rozstaw pikseli” i „Tryb powiększenia”

Można czasem usłyszeć, że ktoś zastanawia się nad zakupem większego monitora, ponieważ coraz częściej ma trudności z czytaniem napisów. Chcielibyśmy jednak ostrzec was, że duży rozmiar monitora niekoniecznie musi oznaczać powiększenie rozmiaru liter. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj rozstaw pikseli.

Rozstaw pikseli

 

Rozstaw pikseli („Pixel pitch”) określa odległość pomiędzy środkami najbliższych sobie pikseli. W przypadku monitorów LCD piksele są rozmieszczone jeden koło drugiego, stykając się ze sobą, więc można ten parametr rozumieć również jako rozmiar pikseli. Innymi słowy, im większy rozstaw/rozmiar pikseli, tym obraz jest wyświetlany jako większy.

Dla przykładu, przyjmując, że na rysunku poniżej jeden kwadrat to jeden piksel, to po lewej stronie widzimy fragment obrazu z monitora o większym rozstawie pikseli, a po prawej o małym rozstawie. Ten sam obrazek strzałki jest tworzony przez tą samą ilość pikseli, ale jest większy na lewym monitorze – tym o większym rozstawie pikseli. Innymi słowy, kiedy obraz jest wyświetlany z tego samego komputera to wygląd (rozmiar) liter będzie zależny od rozstawu pikseli.

Może się więc zdarzyć, że na dużym monitorze z niskim rozstawem pikseli litery będą mniejsze, niż na małym monitorze o wysokim rozstawie.Duży rozstaw pikseli

Mały rozstaw pikseli

Zwiększanie wielkości liter

 

Co więc powinieneś zrobić, jeśli potrzebujesz dużego rozmiaru liter? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie funkcji powiększenia w monitorze LCD, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozdzielczości obrazu generowanego przez kartę graficzną do wartości niższej niż rekomendowana dla tego monitora, uzyskując w ten sposób powiększenie obrazu przez monitor.

Funkcja powiększania w monitorach EIZO

 

Niektóre monitory EIZO posiadają tylko tryb pełnoekranowy („Full-screen mode”), inne są wyposażone w trzy tryby: tryb pełnoekranowy, tryb powiększenia („Enlarged mode”) oraz tryb standardowy („Normal mode”).

Tryb standardowy (Normal mode)

 

Jak łatwo się domyślić w trybie „Normal” obraz jest wyświetlany w oryginalnej rozdzielczości 1:1. Jeśli rozdzielczość obrazu jest niższa niż natywna rozdzielczość monitora, to wykorzystywana jest tylko część ekranu i uzupełniana czarną ramką wokół obrazu. Zazwyczaj najlepiej jest stosować ten tryb w przypadku, kiedy proporcje obrazu („aspect ratio”) ustawione w komputerze niż współczynnik proporcji monitora.

Tryb pełnoekranowy (Full-screen mode)

 

W sytuacji, kiedy wyświetlany obraz ma niższą rozdzielczość niż natywna rozdzielczość monitora, w trybie pełnoekranowym jest on automatycznie rozciągany na cały ekran. W tym trybie obraz jest powiększany, ale należy uważać na możliwość deformacji wyświetlanego obrazu, jeśli ma on inny współczynnik proporcji („aspect ratio”) niż monitor.

Np. wyświetlamy obraz koła na monitorze o rozdzielczości 1920 × 1200 – faktycznie zobaczymy koło, jeśli wyjście z komputera jest ustawione na 1920 × 1200. Jeśli jednak w komputerze jest ustawiona rozdzielczość 1280 × 1024, to w pionie 1024 pikseli zostanie rozciągniętych do 1200, a w poziomie 1280 pikseli będzie rozciągniętych do 1920. Ponieważ te współczynniki proporcji są różne, to zamiast koła zobaczymy owal.

Wyświetlanie pełnoekranowe


Współczynnik proporcji monitora = współczynnik proporcji obrazu

Współczynnik proporcji monitora ≠ współczynnik proporcji obrazu

Tryb powiększenia (Enlarged mode)

 

Kiedy wyświetlany obraz ma rozdzielczość niższą niż natywna rozdzielczość monitora, to w trybie powiększenia zostanie on rozciągnięty do najwyższej możliwej do wyświetlenia na monitorze wielkości za zachowaniem proporcji obrazu („aspect ratio”). Na poniższym schemacie po lewej widzimy oryginalny obraz strzałki, a po prawej strzałkę powiększoną dwukrotnie podczas wyświetlania w trybie powiększenia.

W trybach pełnoekranowym i powiększenia wyświetlany obraz staje się większy, ale czasem może przy okazji zostać zniekształcony, krawędzie liter lub obrazków mogą zostać rozmyte i nieostre, lub ich krawędzie nierównomiernie wyświetlane. Powinieneś o tym pamiętać i wziąć pod uwagę taką możliwość, kiedy korzystasz z powiększania obrazu.

Schemat trybu powiększenia

Obraz z lewej strony został powiększony w obraz z prawej strony

Funkcja wygładzania obrazów zniekształconych po powiększeniu

 

Funkcja wygładzania przydaje się jeśli obraz po powiększeniu jest zniekształcony. Stosuje ona pewne korekcje, dzięki którym linie i litery rozmyte podczas powiększania stały się wyraźne jak to tylko możliwe. Niektóre monitory EIZO posiadają tą funkcję. Spróbuj jej użyć jeśli korzystasz z trybu powiększania.

Inne sposoby

 

Możesz również użyć ustawień systemu operacyjnego, aby powiększyć litery, ikony i komunikaty systemowe. Również niektóre strony internetowe umożliwiają zmiany rozmiaru liter za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

Na monitorze o dużej rozdzielczości można jednocześnie wyświetlić o wiele więcej danych. Taki ekran jest wygodny i pozwala na wydajniejszą pracę. Wybierz rozmiar monitora stosownie do obrazów, jakie chcesz wyświetlać, aplikacji i zastosowania. Zwróć uwagę na to czy litery w napisach będą wystarczająco duże aby je swobodnie przeczytać, a jeśli nie to użyj odpowiedniej funkcji powiększenia.