Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w zakresie wymagań dotyczących klasy monitorów diagnostycznych do radiologii.

Artykuł ukazał się w najnowszym numerze Inżyniera i Fizyka Medycznego vol.9  – 4/2020

Artykuł – Wymagania w zakresie klasy urządzeń medycznych w odniesieniu do monitorów diagnostycznych w radiologii