Firma EIZO ogłosiła, że uda jej się zredukować emisję dwutlenku węgla już w 2021 roku.

Pierwotnie realizację tego celu, wyznaczonego w 2018, planowano na rok 2030, a więc dopiero za 9 lat. EIZO przyspieszyło ten proces dzięki wprowadzeniu zielonej energii w zakładach produkcyjnych w Japonii.

Filozofią przyświecającą działalności EIZO jest poprawa jakości życia ludzi, w sferze prywatnej jak i zawodowej, poprzez tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań obrazowania. Zasady postępowania EIZO funkcjonują jako polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) umożliwiająca realizację tego celu. Doceniając znaczenie ekologii, EIZO uwzględniło kategorię poszanowania środowiska w swoich średniookresowych celach CSR.

Średniookresowe cele CSR EIZO

KategoriaCele średniookresowe
Poszanowanie środowiskaOgraniczenie wpływu na środowisko w szybszym niż dotychczas tempie

– Produkty: rozwój odpowiedzialny środowiskowo
Operacje: redukcja emisji CO2 o 50% w stosunku do roku podatkowego 2017 (do 2030 roku)
Społeczeństwo (udziałowcy)Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw
Tworzenie motywującego, przyjaznego środowiska pracy
Model biznesowyWkład społeczny w oparciu o nowe wartości wypracowane w ramach innowacji łańcucha obrazowania (Imaging Chain Innovation)

W kwietniu 2020 roku 10% poboru prądu w głównych zakładach produkcyjnych EIZO (ok. 9,21 miliona kilowatogodzin) zostało przekształcone w zieloną energię elektryczną. W październiku tego samego roku EIZO zwiększyło wykorzystanie zielonej energii do 50% całkowitego zużycia. Dzięki temu roczna emisja dwutlenku węgla w głównych zakładach produkcyjnych EIZO zmniejszyła się o ok. 3100 ton (55% mniej niż w 2017 roku). Wprowadzenie tych zmian pozwoli EIZO osiągnąć wyznaczony cel emisji już w 2021 roku.

Spółki zależne EIZO na całym świecie również przyspieszyły proces przejścia na zieloną energię. EIZO Technologies GmbH (Geretsried, Niemcy), zajmujące się rozwojem i produkcją rozwiązań do kontroli ruchu lotniczego i zastosowań przemysłowych, przeniosło swoją działalność do nowej fabryki, która od stycznia 2021 roku będzie wykorzystywała wyłącznie zieloną energię.

W związku z tym, że zaplanowany cel emisji zostanie osiągnięty wcześniej niż oczekiwano, EIZO zrewidowało i zaktualizowało swoje plany, deklarując całkowite wyeliminowanie emisji CO2 do 2040 roku. W międzyczasie firma EIZO i jej spółki zależne będą kontynuowały swoje działania pro-środowiskowe w duchu zrównoważonego rozwoju.

Nowe cele dotyczące redukcji emisji CO2

Docelowy rokCele
Rok podatkowy 2030Ograniczenie emisji CO2 o 70% w porównaniu do roku podatkowego 2017
Rok podatkowy 2040Całkowite wyeliminowanie emisji CO2