Inicjatywa organizacji Festiwalu wyszła ze strony grona pedagogicznego i studentów Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. – Rozwijając zamysł profesor Anji Stöffler i profesora Ralfa Dringenberga, PJWST zaprosiło grupę współpracujących z nimi nauczycieli akademickich, aby przedstawili swoje programy kształcenia w zakresie typografii dynamicznej i generatywnej oraz umożliwili swoim studentom prezentację projektów powstałych w wyniku kształcenia na wybranych uczelniach w Europie i USA. Prezentację oraz towarzyszące jej sympozjum będzie otwarte dla szerokiej publiczności: przedstawicieli studio projektowych, producentów filmowych i telewizyjnych, a także reprezentantów instytucji kultury.

plakat_motyfW planowanym na 28 maja 2013 sympozjum, które odbędzie się w sali kinowej gmachu głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, przedstawiony zostanie cykl wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z projektowaniem tekstu ruchomego i generowanego programami informatycznymi.

W programie sympozjum wystąpienia autorytetów z dziedziny typografii i nie tylko:

Piotr Rypson (dyr. ds naukowych MUZEUM NARODOWEGO) – przedstawi wykład poświęcony
tekstowi ruchomemu w erze przed dygitalnej;

Anja Stöffler i Ralf Dringenberg (wykładowcy FH MAINZ NEUE MEDIA I HOCH SCHULE FÜR GESTALTUNG SCHWÄBISCH GMÜND) będą mówili o międzynarodowej wystawie Moving Type i swojej kolekcji ruchomej typografii, od pierwszych przykładów do czasów obecnych;

Tarja Nieminen, reprezentująca AALTO UNIVERSITY z Helsinek, przedstawi wykład poświęcony początkom typografii interaktywnej.

Lucas Nijs, z SINT LUCAS COLLEGE OF ARTS z Antwerpii, omówi stworzony przez siebie program dla projektantów, NodeBox, umożliwiający generowanie obrazu i typografii w oparciu o zadany kod.

Ann Geerink i Yvette Verlinde ROYAL ACADEMY OF ART, ARTESIS z Antwerpii omówią ilustratywne funkcje typografii ruchomej.

Gustavo Ferreira z Hagi zaprezentuje swój krój Elementar (dostępny na i-pad) i omówi perspektywy typografii generatywnej, opartej o oprogramowanie pisane

Jan Kubasiewicz – współzałożyciel i lider instytutu mediów dynamicznych przy MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART AND DESIGN w Bostonie – przedstawi założenia tej placówki edukacyjnej.

Krzysztof Lenk – wieloletni wykładowca RISD w Providence – będzie mówił o typografii dynamicznej w projektowaniu informacji wizualnej

Franz Werner – wykładowca RISD – przedstawi program pracy z ruchomym obrazem i tekstem, jako elementami filmu.

Dan Boyarski – COLLEGE OF ART AND DESIGN CARNEGIE MELLON UNIVERSITY w Pittsburghu – w swoim wystąpieniu na skype przedstawi pionierski program kształcenia typografii kinetycznej.

Na koniec planowane jest wystąpienie Ewy Sataleckiej i Marcina Wichrowskiego z PJWSK, którzy będą mówić o kształceniu w zakresie typografii ruchomej w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej.

W dniach 29 i 30 maja odbędą się również warsztaty oraz prezentacje filmów studenckich. Filmy zostaną przyporządkowane następującym kategoriom: 1. Dynamic Information, 2. Video-clip, 3. Commercial, 4. Titles, 5. Art and Experimental and 6. Interactive.

Zapraszamy w imieniu organizatorów i własnym – udział wielu autorytetów z dziedziny typografii gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny tego spotkania.

Aktualne informacje na temat Festiwalu MOTYF znajdziecie na stronie: motyf.pjwstk.edu.pl