Karta Gwarancyjna

Z dniem 1 marca 2010 uległ zmianie wygląd karty gwarancyjnej. Kupując monitor powinni Państwo zwrócić uwagę, czy zgodna jest ona z prezentowanym wzorem i czy posiada naklejkę z hologramem*, świadczącym o pochodzeniu produktu.

Tylko w stosunku do produktów zakupionych w naszej sieci sprzedaży, świadczymy dodatkowe usługi serwisowe w ramach Rozszerzonej Gwarancji EIZO Exclusive Service

* Wzór karty graficznej dotyczy monitorów z serii ColorEdge, FlexScan i FORIS.