Procedura zgłaszania monitorów do naprawy

Wszystkie monitory EIZO importowane przez Alstor i zaopatrzone w naszą „Kartę gwarancyjną” objęte są specjalnym programem o nazwie EIZO Exclusive Service. W przypadku uszkodzenia monitora, każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnej jego naprawy/wymiany w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem jednak, iż będzie postępować zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Procedura reklamacyjna

  1. Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie RMA .
  2. Serwis Alstor weryfikuje zgłoszenie i potwierdza przyjęcie zgłoszenia przez nadanie sprawie Numeru RMA. Razem z Numerem RMA klient otrzyma kontakt do naszego spedytora, który odbierze bezpłatnie reklamowane urządzenie.
  3. Klient przygotowuje paczkę z uszkodzonym urządzeniem i wzywa spedytora do odbioru przesyłki. Przesyłka powinna być zaadresowana na Alstor i oznaczona nadanym wcześniej Numerem RMA.
  4. Serwis Alstor odbiera przesyłkę i naprawia bądź wymienia urządzenie, a następnie wysyła je pod wskazany przez klienta adres, za pośrednictwem swojego spedytora.

Zastrzeżenia!