Uczniowie oraz studenci, który ukończyli 18 lat, a także pedagodzy czynnie uprawiający swój zawód mogą zakupić wybrane modele EIZO w cenach specjalnych.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić poniższy formularz oraz przesłać poświadczone przez szkołę / uczelnię zaświadczenie na adres eizo@eizo.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie „Programu rabatowego dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej”.

  1. Wypełnij formularz i prześlij zaświadczenie
  2. Formularz zostanie przesłany do wybranego przez Ciebie resellera, który sfinalizuje zakup.