REGULAMIN PROMOCJI – 6 lat gwarancji

 1. Postanowienia Ogólne
  a) Organizatorem Promocji „Promocja EIZO – „6 lat gwarancji” jest firma Alstor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
  b) Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  a) Niniejsza Promocja pozwala uczestnikom, którzy zakupili monitor EIZO z serii ColorEdge u jednego z Partnerów, którzy biorą udział w promocji na bezpłatne przedłużenie standardowej 5-letniej gwarancji o jeden rok.
  b) Aby wziąć udział w promocji, należy w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu monitora dokonać rejestracji na stronie: https://gwarancja-premium.eizo.pl/
  c) Zakup powyższych produktów możliwy jest u wybranych Partnerów Handlowych Alstor: Cyfrowe.pl, e-Oko, Fotoforma, Fotogeneracja, Foto-Plus, Graficzne, IT Solution, Notopstryk, Wideformat.
 3. Czas trwania promocji: od 1 sierpnia 2023r. do 31 grudnia 2025r.
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 5. Postanowienia końcowe:
  a) Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  b) Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  c) Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. dostępna pod adresem https://alstor.pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci/ , określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  e) Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.