EIZO posiada własną linię produkcyjną umożliwiającą sklejanie warstw optycznych – metodę gwarantującą lepszą widoczność obrazów na ekranie oraz większą wytrzymałość i niezawodność monitorów LCD. Produkcja tych zaawansowanych rozwiązań we własnej fabryce pozwala firmie szybko odpowiadać na zapotrzebowanie specjalistycznych rynków, między innymi morskiego i medycznego, przy równoczesnej kontroli jakości każdego produktu.

Czym jest Optical Bonding?

Pomiędzy modułem LCD a szybą lub panelem dotykowym monitora znajduje się mała szczelina. Technologia Optical Bonding polega na wypełnieniu tej szczeliny żywicą, która skleja ze sobą obie warstwy.

Optical Bonding

Technologia Optical Bonding polega na wypełnieniu żywicą szczeliny znajdującej się pomiędzy modułem LCD a panelem i sklejeniu obu warstw ze sobą. 

Zalety technologii Optical Bonding

Doskonała jakość wyświetlanego obrazu

Optical Bonding

Obrazy wyświetlane na ekranie monitora są tworzone przez generowane w module LCD światło, które przechodzi przez szczelinę i panel. Szczelina i panel mają różne współczynniki załamania światła, co powoduje jego częściowe ugięcie podczas przechodzenia przez granice ośrodków. Efektem tego jest mniejsza intensywność światła wpływająca na pogorszenie czytelności obrazów. Sklejenie modułu LCD i panelu wykonane w technologii Optical Bonding powoduje zwiększenie transmisji światła i poprawienie jakości wyświetlanego obrazu. Jest to szczególnie ważne w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Optical Bonding

Redukcja odbić

Optical Bonding

Podczas przenikania światła z zewnętrznego źródła przez panel i szczelinę, jego część ulega refrakcji i odbija się z powrotem, tworząc odblaski na ekranie. Zwiększona przepuszczalność światła przez ekran wykonany w technologii Optical Bonding znacznie zmniejsza odblaski pochodzące z zewnętrznych źródeł światła. Dzięki temu monitory korzystające z tej technologii świetnie sprawdzą się w miejscach pracy z intensywnym bezpośrednim oświetleniem sztucznym lub naturalnym.

Optical Bonding

Zwiększona wytrzymałość fizyczna

Optical Bonding

Dodatkowa warstwa żywicy w strukturze ekranu zwiększa również jego wytrzymałość fizyczną. Wyeliminowanie szczeliny pomiędzy modułem LCD i panelem zwiększa odporność ekranu na zarysowania, kurz i płyny i zapewnia wytrzymałość wystarczającą do zastosowania w miejscach publicznych czy fabrykach.

Optical Bonding

Brak kondensacji wilgoci

Optical Bonding

W środowiskach o szerokim zakresie możliwych temperatur, kondensacja często doprowadza do zamglenia ekranu przez wilgoć wnikającą w szczelinę między jego warstwami. Obraz na monitorze wykonanym w technologii Optical Bonding pozostaje  czytelny w każdych warunkach: na statkach i konstrukcji morskich, w magazynach, samolotach i w innych środowiskach, w których zachodzą ekstremalne zmiany temperatury.

Optical Bonding

Wysoka precyzja detekcji dotyku

Optical Bonding - dotyk

W przypadku monitorów dotykowych grubość panelu wpływa na dokładność odbioru miejsca dotyku i może decydować o użyteczności urządzenia, zarówno podczas obsługi rysikiem, jak i gołą ręką. Monitor dotykowy wykonany w technologii Optical Bonding zapewnia precyzyjne wydawanie komend za pośrednictwem dotyku, dzięki czemu jest przyjazny w obsłudze i niezawodny.